Muziekvereniging N.A.G. Weurt 100 jaar!

Net na de 1ste wereldoorlog onder invloed van antirevolutionaire reacties werd in 1919 in roerige tijden na een demonstratie onze muziekvereniging opgericht. Het dorp bestaande uit pakweg 110 woningen werd gemobiliseerd en geld voor het instrumentarium bijeengebracht met dhr Giezen als dirigent.

Het eerste vaandel droeg de letters RKWV, wat stond voor Rooms Katholieke Werklieden Vereniging omdat de oprichters werklieden waren. Enkele jaren later in 1922 werd Chris Kokke dirigent. Hij leidde de Fanfare naar ongekende successen. Diverse 1ste prijzen kwamen in die tijden naar Weurt: 1924, 1925 en natuurlijk tijdens het 10 jarig jubileum in 1929.

Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum hebben we een tijdlijn samengesteld waarin allerlei gebeurtenissen en anekdotes zijn vermeld. Materiaal van voor de 1oorlog was lastig te vinden. Echter van het naoorlogs gebeuren is ruim voldoende materiaal. Hieruit hebben we een selectie gemaakt waaruit de tijdlijn (http://100jaar.nagweurt.nl/tijdlijn) hebben proberen samen te stellen.

Veel leesplezier we gaan hem zeker nog verder vullen.  De huidige versie is van 19 maart  2019.